Kemahiran komunikasi

Published on
Scene 1 (0s)

Kemahiran komunikasi

Scene 2 (6s)

maksud kemahiran komunikasi

satu proses pemindahan maklumat daripada penghantar kepada penerima melalui media tertentu bagi tujuan pencapaian maksud yang sama

Scene 3 (16s)

Proses komunikasi

Pihak yang mula mencetuskan idea yang ingin dikongsi dan disampaikan kepada penerima

1.Penghantar

2.Enkod

Proses menterjemah idea yang ingin disampaikan oleh penghantar kepada bentuk yang mudah difahami penerima

3. Saluran atau media

cara bagaimana idea dihantar penghantar kepada penerima melalui saluran lisan seperti percakapan

4. Dekod

Proses menterjemahkan idea daripada penghantar kepada bentuk yang boleh difahami oleh penerima supaya boleh diambil tindakan

6. Maklum balas

Tindak balas yang dilakukan oleh penerima terhadap idea yang diterima daripada penghantar dalam bentuk lisan dan bukan lisan

Pihak yang menerima idea daripada penghantar

5. Penerima

Scene 4 (48s)

Halangan fizikal

Sebarang gangguan fizikal yang wujud secara nyata dan langsung dalam proses komunikasi akan memberi kesan kepada keberkesanan

Scene 5 (58s)

Halangan psikologi

Halangan komunikasi yang disebabkan oleh cara berfikir yang berlainan, persepsi yang berbeza antara penghantar dengan penerima mesej

Scene 6 (1m 9s)

Halangan sosiologikal

Bermaksud halangan komunikasi yang berlaku antara penghantar dengan penerima disebabkan oleh interaksi sosial dan budaya berbeza antara mereka

Scene 7 (1m 19s)

Halangan semantik

Bermaksud halangan berkaitan istilah atau makna perkataan Berlaku apabila sesuatu perkataan mempunyai banyak makna atau makna yang berbeza

Scene 8 (1m 30s)

Komunikasi menegak

melibatkan pertkaran maklumat antara dua atau lebih pihak pada peringkat yang berlainan dari jabatan yang sama dalam hierarki organisasi

Scene 9 (1m 40s)

Komunikasi menegak

Menegak dari atas ke bawah

Melibatkan pengaliran mesej daripada pengurusan atasan kepada pekerja bawahan dalam sesebuah jabatan

Menegak dari bawah ke atas

Melibatkan pengaliran mesej daripada pekerja bawahan kepada pengurusan atasan dalam jabatan yang sama

Scene 10 (1m 55s)

Komunikasi mendatar

melibatkan pertukaran idea dan maklumat antara dua atau lebih individu secara bebas dalam jabatan yang berlainan pada peringkatsama

Scene 11 (2m 5s)

Komunikasi mendatar

Mendatar sehala

Berlaku apabila menghantar menyampaikan mesej kepada penerima tanpa mengharapkan penerimaan maklum balas daripadanya

Mendatar dua hala

Melibatkan pengaliran mesej daripada pekerja bawahan kepada pengurusan atasan dalam jabatan yang sama

Scene 12 (2m 19s)

Komunikasi melintang

Melibatkan pertukaran maklumat antara dua atau lebih pekerja daripada peringkat yang berlainan dan jabatan berlainan dalam hierarki organisasi

Scene 13 (2m 30s)

Komunikasi melintang

komunikasi Melintang sehala

berlaku apabila penghantar menyampaikan mesej kepada penerima dengan mengharapkan penerimaan maklum balas daripadanya

komnikasi Melintang dua hala

berlaku apabila penghantar menyampaikan mesej kepada penerima dengan mengharapkan penerimaan makllum balas daripadanya.

Scene 14 (2m 44s)

Komunikasi lisan

Melibatkan pertukaran maklumat antara dua atau lebih pekerja daripada peringkat yang berlainan dalam hierarki organisasi

Scene 15 (2m 54s)

komunikasi lisan

perbincangan

komunikasi yang melibatkan pengaliran mesej dua hala antara ahli kumpulan

mesyuarat

komunikasi yang melibatkan pengaliran mesej dua hala antara ahli kumpulan dalam suatu situasi yang formal

ucapan

komunikasi yang melibatkan pengaliran mesej dua hala antara ahli kumpulan dalam suatu situasi formal

pembentangan

komunikasi yang melibatkan pengaliran mesej sehala daripada pembentang daripada audiens dalam situasi yang formal

Scene 16 (3m 15s)

komunikasi bukan lisan

komunikasi yang tidak menggunakan percakapan

Scene 17 (3m 22s)

komunikasi bukan lisan

visual

kaedah komunikasi menggunakan carta,graf,audio,video,teks,grafik, dan animasi sebagai alat komunikasi

bertulis

komunikasi melalui penggunaan simbol bertulis dalam bentuk sehala dan formal

bahasa badan

melibatkan pergerakan anggota badan manusia dari muka hingga kaki

Scene 18 (3m 40s)

Tamat……..