Ủy ban Nhân dân Quận 5 Trường Tiểu học Chương Dương ÂM NHẠC 3

Published on
Scene 1 (0s)

Ủy ban N hân dân Q uận 5 T rường T iểu học C hương Dương ÂM NHẠC 3

Scene 2 (8s)

colours022ro

Tiết 1 : học hát bài “ Quốc Ca Việt Nam ” Nhạc sĩ : Văn Cao

1923 - 1995

Scene 3 (17s)

/

NGHE HÁT MẪU

Scene 4 (25s)

TẬP LUYỆN GIỌNG:

Là la lá la là la lá la là

Scene 5 (33s)

HÁT TỪNG CÂU:

Câu 1: Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng cứu quốc . Câu 2: Bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa . Câu 3: Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước . Câu 4: Súng ngoài xa chen khúc quân hành ca. Câu 5: Đường vinh quang xây xác quân thù . Câu 6: Thắng gian lao cùng nhau lập chiến khu . Câu 7: Vì nhân dân chiến đấu không ngừng . Câu 8: Tiến mau ra sa trường . Câu 9: Tiến lên ! Cùng tiến lên ! Câu 10: Nước non Việt Nam ta vững bền .

Scene 7 (1m 8s)

nền 19

H ư ớng dẫn về nhà

Dặn dò : Học sinh về nhà tập hát thuộc lời ca. Tập thái độ nghiêm trang khi hát quốc ca.