Bullying Problemang Panlipunan: Paano Masosolusyunan

Published on
Scene 1 (0s)

Bullying Problemang Panlipunan : Paano Masosolusyunan

Nina: Cofino , Crisa Gamayo , Gavin Llantino , Shane Nagura , Aya Yulores , Christian

Scene 2 (10s)

Abstrak

Ang abstrak ng pananaliksik na ito ay makapagbibigay impormasyon tungkol sa mga bunga ng pambubully at mahikayat ang ilang “bully” na tigilan na nag kanilang masamang gawain at para mabawasan ang binlang ng mga nambu -bully at nabu -bully. Alam natin na may iba’t-ibang dahilan kung bakit may nambu -bully isa dito ay ang kulang sa pansin at kulang sa disiplina . Dahil kung patuloy pa rin ang ganitong pambu -bully ay maaaring makaapekto sa taong nakakaranas nito .

Scene 3 (35s)

Panimula

Ang paghahari-harian , pagmamaton o pambubulas (Ingles: bullying) ay isang uri ng pang- aapi o panunupil , na isa ring uri ng ugaling mapanalakay , mapaghandulong , o agresyon na kinakikitaan ng paggamit ng dahas , pamimilit o pamumuwersa , o koersiyon ( sapilitan ) upang maapektuhan ang ibang tao , partikular na kung ang ugali ay kinagawian at kinasasangkutan ng kawalan ng katimbangan o hindi patas ang kapangyarihan Ang paghahari-harian ay kinabibilangan ng tatlong saligang mga uri ng pang- aabuso – emosyonal , sinasambit , at pisikal . Maaaring maganap ang pagmamaton sa anumang konteksto kung saan ang mga tao ay nakikipag-ugnayan o nakikipagkapwa sa bawat isa. Kabilang dito ang paaralan , simbahan , mag- anak , trabaho , tahanan , at pamayanan . Nahahati ito sa pananalita , sosyal , at pisikal . Masasabing pambubully ang pananalita kung tinatawag ang isang tao sa kung anu-anong pangalan (name calling), pangaasar , ‘di tamang mga komentong may sekswal na konotasyon , pambubuska , at pagbabanta ng pagsasagawa ng sakit . Ang depresyon ay isa sa mga epekto na maaaring sanhi ng malubhang pang matagalang problema gusali . Maraming solusyon ang nailatag sng iba’t ibang orgnaisasyon ngunit iilan lamang ang may matalinong solusyon . Una na rito ang pagbibigay ng seminar o pagbibigay aral sa nasasangkot . Pangalawa ay ang counseling

Scene 4 (1m 33s)

Kaligirang Pangkasaysayan

Pinirmahan na ni Pangulong Benigno Aquino III ang isang batas na nagbabawal sa bullying sa mga paaralan sa buong bansa . Nilagdaan ni Aquino ang Republic Act 10627 o ang Anti-Bullying Act of 2013 noong Setyembre 12 ngunit inanunsyo lamang ito nitong Miyerkules .

Scene 5 (1m 49s)

Balangkas Teoretikal

Ayon sa isang Norwegian na mananaliksik na si Dan Olweus , kapag ang isang tao ay nagsimulang mang-aapi , hindi na niya ito pigilan . Gagawin atgagawin parin niya ito kahit anong pilit mong pigil sa kanya Ang pang- aapi ay isang gawa na paulit-ulit na agresibo sa pag-uugali upang sadyang saktanang ibang tao , pisikal o kaisipan . Ito ay ginagawa upang makakuha ng isang indibidwal ngkapangyarihan na makakahigit sa iba (Simmons, 2003 ) Ayon sa teoryang ito , ang bullying ay isang agresibong pamamaraan na may layuning makakuha at mapanatili ang “dominance” ng taong nambu -bully ( Pellegrini & Bartini , 2001). Ang“dominance ” ay isang salik ng pakikipag-ugnayan kung saan ang mga indibiduwal ay nakaayos sa isang herarkiya ayon sa kanilang kakayanan o kapangyarihan (Dunbar, 1988).

Scene 6 (2m 26s)

Balangkas Konseptwal

“Bullying Problemang Panlipunan : Paano masosolusyunan ”

Bullying sa lipunan Problema Solusyon

Ang modelong nakalarawan ay tumutukoy sa bullying sa lipunana lung saan ito ay nagiging problema ng mga marami sa atin , bata man o matatanda . Ang problemang ito sa ating lipunan

Scene 7 (2m 43s)

Kongklusyon

Walang magandang maidudulot ang pagiging bully sa kapwa , bagkus ay kapahamakan lamang ang kahihinatnan nito . Ang pagiging siga , maton , paghahari-harian at pagpipintas sa kapwa ng harap-harapan at walang pakundangan ay masamang kaugalian na ng ating kultura at kadalasan nagiging pamantayan na ng ating lipunan .   Ang paghuhusga at pagkasira sa kapurian ng isang tao , kapag ito ay nasabi mo na at nailathala mo na , lalo na sa social media, ito ay kailanman magiging peklat na sa kanilang pagkatao . Hingan man ng kapatawaran , hinding-hindi na ito mabubura pa lalo na sa mapanghusgang mata ng lipunan .

Scene 8 (3m 14s)

Rekomendasyon

Batay naman kay Marta Santos Pais (2018), Representante ng Secretary-General sa karahasan laban sa kabataan , binigyang diin niya ang importansya ng magulang sa kanilang mga anak sapagkat ito ang kritikal na salik kung kaya’t kadalasan nararanasan ng mga kabataan ang bullying. Minungkahi rin ng iba’t-ibang organisayson ang mga sumusunod : • Sapat na regulasyon ng gobyerno sa pag-papatupad ng batas laban sa bullying • Pantay-pantay na alituntunin ng batas para sa mga mahihirap at walang kalaban-labang kabataan • Bukas at malawak na komunikasyon ng magulang sa anak • Seminar sa pag-sugpo o pagsupil ng bullying sa komunidad o paaralan • Pagpapayo sa mga kabataan