Bakti-kepada-orangtua

Published on
Scene 1 (0s)

Berbakti Kepada O r ang Tua. .

Scene 2 (11s)

Assalaamu’alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh Masih semangat belajarnya anak-anak ?.

Scene 3 (20s)

Hadite Qidho Ado Pada Qidho Orane Tea csÅ. Artinya , Ridho Allah ada pada ridho orang tua . Dan Kemurkaan Allah tergantung kemurkaan orang tua ..

Scene 4 (30s)

CARA BERBAKTI KEPADA ORANG TUA. 4). .

Scene 5 (39s)

CARA BERBAKTI KEPADA ORANG TUA. abstract. .