FİNLANDİYA

Published on
Scene 1 (0s)

FİNLANDİYA.

Scene 2 (1s)

Finlandiya veya resmî adıyla Finlandiya Cumhuriyeti, Kuzey Avrupa'daki bir İskandinav ülkesi. Doğuda Rusya, kuzeyde Norveç ve batıda İsveç'le komşudur. Batıda Botniya ve güneyde Finlandiya körfezlerine kıyısı vardır. Yüzölçümü 338.455 km² ve nüfusu 5,5 milyondur. Helsinki ülkenin başkenti ve en büyük şehridir..

Scene 3 (23s)

FİNLANDİYA’NIN TARİHÇESİ. 12.YY DA İSVEÇ KRALLIĞININ HAKİMİYETİNE GİRMİŞTİR. 1808 -1809 SAVAŞININ ARDINDAN RUSYANIN EGEMENLİĞİNE GEÇMİŞTİR . FİNLER KÖKEN İTİBARİ İLE URAL HALKIDIR..

Scene 4 (28s)

FİNLANDİYA SINIRLARI Kuzeyinde Norveç, Kuzeybatısında İsveç Batısında ve Kuzeyinde Baltık denizi Doğusunda ise Rusya Federasyonu bulunmaktadır ..

Scene 5 (39s)

FİNLANDİYA’NIN YER ŞEKİLLERİ. Finlandiya'nın yer şekilleri kutuplara yakın konumu sebebiyle buzuldur. Finlandiya göller ve ovalar ülkesi olarak bilinmektedir . Ülkede çok sayıda ada bulunur..

Scene 6 (48s)

FİNLANDİYA’NIN İKLİMİ. Kuzey Kutbuna yakınlığına rağmen kısmen ılıman bir iklim görülür. Kışlar çok uzun yazlar ise kısa geçer. Kuzeye doğru gidildikçe iklim karasallaşır. Ülke bütün yıl yağışlıdır. Yağışlar güneyden kuzeye doğru azalır. İklim şartları ormanların gelişmesine çok elverişlidir. Yüz ölçümünün yarıdan fazlasını ormanlar kaplar..

Scene 7 (1m 2s)

FİNLANDİYA’NIN NÜFUSU. Finlandiya az nüfuslu bir ülkedir. Nüfus artışı hızı çok düşüktür. Nüfusun çoğunluğu güneydeki şehirlerde yaşar. En büyük şehri başkent Helsinki’dir. Halkın tamamamına yakını Fin asıllıdır..

Scene 8 (1m 16s)

FİNLANDİYA’NIN EKONOMİSİ. Elektrik enerjisi ihtiyacını su gücünden ve nükleer enerjisinden karşılanır. Finlandiya da orman ve makine sanayii ürünleri başta gelir. Diğer önemli sanayii kolları ise kimya,dokuma,besin,dokuma,cam,gemi yapımı ve elektronik sanayiidir. Kağıt üretimi de gelişmiştir. Ülke ihracatında kağıt en önemli yeri tutar. Finlandiya’da gelişmiş bir ulaşım sistemi vardır. Ulaşımda kara yolları en önemli yeri tutar. Doğal güzellikleri ile görülmeye değer bir ülke olan Finlandiya çok sayıda turist çeker..

Scene 9 (1m 43s)

FİNLANDİYA’DA TARIM. Finlandiya da tarıma ayrılan topraklar ülke yüz ölçümünün az bir bölümünü oluşturur. Tarım ürünleri;buğday,arpa,yulaf,çavdar gibi tahıllara ,patates ve şeker pancarıdır..

Scene 10 (1m 50s)

Finlandiya’da Hayvancılık. Hayvancılık gelişmiştir.Süt ürünleri,et ve yumurta ihtiyacından fazladır. Sığır ,domuz ve Japonya da ren geyiği yetiştirilir. Baltık denizinde balıkçılık yapılır..

Scene 11 (1m 59s)

FİNLANDİYA’DA ORMANCILIK,MADEN VE ENERJİ. İklim şartları ormanların gelişmesine çok elverişlidir. Ülke yüz ölçümünün yarıdan fazlasını ormanlar kaplar. Bakır,çinko,demir,nikel,krom ve kurşun gibi maden yatakları vardır. Petrol ve kömür gibi enerji kaynaklarından da yoksundur. Elektrik enerjisi ihtiyacını su gücünden ve nükleer enerjiden karşılar ..

Scene 12 (2m 9s)

FİNLANDİYA’DA SANAYİİ. Orman ve makine sanayii başta gelir. Kimya,mobilya makine,besin ,dokuma,cam,gemi yapımı ve elektronik sanayiidir. Kereste kağıt üretimi ve kağıt hamuru çok gelişmiştir..

Scene 13 (2m 16s)

FİNLANDİYA’DA TİCARET. İhracatında orman, makine sanayii ürünleri büyük paya sahiptir. İthalatını ham maddeler, gıda ürünleri oluşturur. En çok ABD ülkeleri ve Rusya Federasyonu ile ticaret yapar..

Scene 14 (2m 18s)

FİNLANDİYA’DA TÜRKLER. Finlandiya'ya yapılan Türk göçü ülkede yeni bir olgu yaratmıştır. Asıl göç, 1980'lerin sonlarında başlamıştır ve bu göçte büyük oranda erkek göçmen yer almıştır. Bu sebeple ki Finlandiya’da yaşayan çoğu Türk gencin annesi Fin'dir. 1987-2014 yılları arasında 10.017 Türk vatandaşı Finlandiya’ya göç etmiştir..

Scene 15 (2m 34s)

FİNLANDİYA YEMEKLERİ. Soğuk kızartılmış balık Av yiyecekleri (geyik,orman tavuğu ,ördek yaban tavşanı) Soğuk somon fümesi.

Scene 16 (2m 43s)

FİNLANDİYA YÖRESEL KIYAFETLERİ.

Scene 17 (2m 50s)

FİNLANDİYA BAŞKANI VE CUMHURBAŞKANI. BAŞBAKANI;SANNA MARİN CUMHURBAŞKANI;SAULİ NİİNİSTÖ.

Scene 18 (2m 57s)

HAZIRLAYAN VE SUNAN. ARAS AKSOY 4/I 1266.