PowerPoint Presentation

Published on
Scene 1 (0s)

Photo by Mike Castro Demaria on Unsplash

Photo by Marius Badstuber on Unsplash

Photo by Tim J on Unsplash

Scene 2 (5s)

Photo by mohammad alizade on Unsplash

Photo by Guillaume Lebelt on Unsplash

Photo by drmakete lab on Unsplash

Dorm Mercury

Scene 3 (11s)

Photo by Ricardo Gomez Angel on Unsplash

Photo by Sebastian Kanczok on Unsplash

Photo by Randy Sesser on Unsplash

Goodmorning Family! Value focus of the week po natin ngayon ay Accountabilty. . Ito ay isang Pagpapahalaga na may kalakip na obligasyon na dapat ay tumupad ang sakop ng pinagusapan o kung sinumang tao na nagkasundo sa anumang Gawain. . .

Scene 4 (33s)

Photo by Patrick Tomasso on Unsplash

Photo by Goh Rhy Yan on Unsplash

Mga kapatid. . Ang kasunduan po ay pagpayag ng magkabilang panig at hindi magiging matagumpay kung may hindi tutupad sa napag usapan at maaaring maging sanhi ng di pagkaunawaan. . Kaya mga kapatid dapat tayo ay tumupad sa papasukin nating kasunduan upang makamit natin ang ikatatagumpay nito. . Thank you family.

Scene 5 (1m 0s)

Photo by Ricardo Gomez Angel on Unsplash

Photo by Bruno Nascimento on Unsplash

Photo by Randy Sesser on Unsplash

Dorm Jupiter

Scene 6 (1m 6s)

Photo by mohammad alizade on Unsplash

Photo by Guillaume Lebelt on Unsplash

Photo by 贝莉儿 DANIST on Unsplash

Goodmorning family. . Concept value of the week natin ngayon ay accountability, , . . Hindi pa man tayo ipinapanganak o isinisilang sa mundong ito ay umiiral na sa mga ninuno natin ang accountability. . Ito ay madalas nating makikita o maririnigkapag ang isang mayamang pamilya ay pinagkasundo ang kanilang anak sa isang mayamang pamilya. . .

Scene 7 (1m 41s)

Photo by Ricardo Gomez Angel on Unsplash

Photo by Mike Castro Demaria on Unsplash

Photo by Emanuel Haas on Unsplash

Ngunit habang tumatagal at lumilipas ang panahon ay nababago ito at hindi na gaya ng dati na may karapatan na tayong mamili at pumili ng ating gusto mahirap man o mayaman. . Dito sa atin sa loob ng kulungan meron din umiiral na kasunduan, kasunduang magbago at baguhin ang ating sarili at estado ng ating pamumuhay. . Ang hindi dapat mabago ay ang ating pananampalataya at pananalig sa Diyos. . Thank you family. .

Scene 8 (2m 17s)

Photo by Martin Adams on Unsplash

Photo by 贝莉儿 DANIST on Unsplash

Dorm Apollo

Scene 9 (2m 23s)

Photo by Behzad Ghaffarian on Unsplash

Photo by Stephen Johnson on Unsplash

Photo by Randy Sesser on Unsplash

Goodmorning family. . Accountability isang salita sa pagitan ng dalawang magkausap. . Maaring ito ay grupo. . Ito ay paguusap ng magkilalang panig. . Para sa kasunduang ikabubuti ng bawat isa. . Marami ang uri ng kasunduan, maging ito ay sa isang panig ng nagbenta at ng bumili. . Kasunduan para sa pamamahagi ng lupa at tatanggap ng ipapamahagiing lupa. . Mahalaga ang salitang kasunduan lalo pa at ito ay sa ikabubuti ng nakakarami. .

Scene 10 (3m 9s)

Photo by Ferdinand Stöhr on Unsplash

Photo by Emanuel Haas on Unsplash

Kalakip nito ang palabara de onor ng bawat panig... thank you family. .

Scene 11 (3m 17s)

Photo by Ricardo Gomez Angel on Unsplash

Photo by Adrien Olichon on Unsplash

Photo by Randy Sesser on Unsplash

Dorn Neptune

Scene 12 (3m 23s)

Photo by Ferdinand Stöhr on Unsplash

Photo by 贝莉儿 DANIST on Unsplash

Photo by Jr Korpa on Unsplash

Goodmorning family. . Concept value of the week po natin ay accountability. . Isang obligasyon po natin bilang isang tao na dapat nating bigyan ng halaga at hindi dapat ipagwalang bahala. . Dahil dito nakasalalay ang moral o karakter natin bilang tao. . Ang pagtupad at hindi pagtalikod sa isang kasunduan. . .

Scene 13 (3m 55s)

Photo by Patrick Tomasso on Unsplash

Photo by kIRK lAI on Unsplash

Halimbawa, , ang kasunduan natin sa Panginoon bilang kanyang nilalang. . Ang ating pagsunod at pagtalima. . Sa kanyang mga kautusan. . Kasunduan na kapag hindi natin sinuway ay hindi tayo mapapawalay sa Kanya. . At ating makakamit ang buhay na walang hanggan. . Thank you family. .

Scene 14 (4m 30s)

Photo by Tandem X Visuals on Unsplash

Photo by Emanuel Haas on Unsplash

Dorm Saturn

Scene 15 (4m 36s)

Photo by Ricardo Gomez Angel on Unsplash

Photo by Mike Castro Demaria on Unsplash

Photo by Daniel Wirtz on Unsplash

Good morning family. . ang atin pong focus value of the week ay Accountability. . Mahalaga sa atin ang kasunduan dahil ito ang nagpapatunay o nagpapatotoo sa mga usapan. . Kasunduan din nag- aayos ng dalawang tao na di nagkasundo. . Kailanagn ng kasunduan upang maayos ang problema. .

Scene 16 (5m 5s)

Photo by Tandem X Visuals on Unsplash

Photo by Randy Sesser on Unsplash

Photo by Ruth D on Unsplash

Sa tulad nating mga bilanggo ay kailangan natin makipagkasundo sa ating Panginoon na tayo'y magbabago na kapag tayo'y nakalaya. . At kapag sumira tayo sa kasunduan natin sa Diyos asahan natin ang magiging kapalit nito, . . Thank you family. .