СОУ "Киро Спанџов –Брко"

Published on
Scene 1 (0s)

Photo by Anders Jildén on Unsplash

Photo by 贝莉儿 DANIST on Unsplash

Photo by Ruth D on Unsplash

СОУ "Киро Спанџов –Брко"

Извор на успешни приказни

Scene 2 (7s)

ИЛИЈА ИЛИЈЕВ "КИРО СПАНЏОВ-БРКО" 2019-2013 ДИПЛОМИРАЛ ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И КОМПЈУТЕРСКО ИНЖЕНЕРСТВО - СКОПЈЕ. МОМЕНТАЛА ПОЗИЦИЈА SENIOR SOFTWARE ENGINEER КОМПАНИЈА MUSALA SOFT

Scene 3 (26s)

ИЛИЈА БОШКОВ "КИРО СПАНЏОВ-БРКО" 2019-2013 ДИПЛОМИРАЛ ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И КОМПЈУТЕРСКО ИНЖЕНЕРСТВО - СКОПЈЕ. МОМЕНТАЛА ПОЗИЦИЈА SENIOR SOFTWARE ENGINEER CODE CHEMISTRY

Scene 4 (42s)

ИЛИЈА КАРАЈАНОВ "КИРО СПАНЏОВ-БРКО" 2019-2013 ДИПЛОМИРАЛ ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И КОМПЈУТЕРСКО ИНЖЕНЕРСТВО - СКОПЈЕ. МОМЕНТАЛА ПОЗИЦИЈА SENIOR SOFTWARE ENGINEER КОМПАНИЈА NETCETERA

Scene 5 (1m 1s)

МАРТИН СТОЕВ "КИРО СПАНЏОВ-БРКО" 2010-2013 (ЗАВРШИ ЗА 3 ГОДИНИ) ДИПЛОМИРАЛ SOFIA UNIVERSITY, "ST. KLIMENT OHRIDSKI" AT THE UNIVERSITY OF SOFIA, BULGARIA INFORMATIONAL TECHNOLOGIES 2013-2017 MASTERS DEGREE 2017-2019 IN LOGICS AND ALGORITHMS ПАК ВО ИСТИОТ ФАКУЛТЕТ МОМЕНТАЛНА ПОЗИЦИЈА SOFTWARE ENGINEER VMWARE SOFIJA