ავტომატური შეტყობინებების მექანიზმი

Published on
Scene 1 (0s)

ავტომატური შეტყობინებების მექანიზმი

თბილისი 2021

ანალიტიკური დეპარტამენტი

Scene 2 (7s)

შეტყობინებების გაგზავნის პროცესი

06Bm6dåß00b 36-moobob ååbåå%å360 Flowcha rt 11 RS SMS RS SMS OÖå•30 6001-0.560b 11 RS SMS Ill 0030 RS SMS doösmö060öå

Scene 3 (17s)

შეტყობინების რეესტრი

Lab-Bob 600b(360 ö0ösob060boU 600bÖØo aaÖs bf6 '6 316 gacnobebT, gacnobebT, biT, gacnobebT, biT, gacnobebT, gacnobebT, gacnobebT, esa1raebiT, gacnobebT, esa1raebiT, gacnobebT, biT, gacnobebT, gacnobebT, biT, gacnobebT, gacnobebT, biT, gacnobebT, gacnobebT, aöbo OB0ööaö (b ma06aaob m:60eo oam 3060 60ao NOT. ea3e'6'ßoaao SMS 90462 64428 66431 01 019004483 01013018518 01023003199 01023054503 01 011012346 62004013820 01023006338 78401 0060 b 6030 oeå6006 06063 b' 63830 e O 02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021 10/03/2021 1403/2021 % 60b 0b 0b 13/03/2021 0b 0403/2021 0b 02/03/2021 0b 02/03/2021 0b 02/03/2021 0b 15/03/2021 0b 12/03/2021 0b 13/03/2021 0b 15/03/2021

Scene 4 (1m 7s)

I შეტყობინება

დასამატებელი მონიშვნა   მოგესალმებით, გაცნობებთ, რომ 28 თებერვლის მდგომარეობით გადასახადის გადამხდელის საინფორმაციო ბარათში მონიშნული არ გაქვთ გადახდის წყაროსთან დაკავებული გადასახადი-ს დეკლარაცია. შემოსავლების სამსახურში არსებულ მონაცემებზე დაყრდნობით მიმდინარე წლის არაუგვიანეს 15  მარტისა  შესაძლოა წარმოსადგენი გქონდეთ გადახდის წყაროსთან დაკავებული გადასახადი-ს დეკლარაცია.  გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ თუ მიმდინარე წლის მარტის თვის საანგარიშო პერიოდზე წარმოგეშვებათ გადახდის წყაროსთან დაკავებული გადასახადი-ს დეკლარაციის წარმოდგენის ვალდებულება, მარტის თვის ბოლომდე, გადასახადის გადამხდელის საინფორმაციო ბარათში სწორად ასახოთ წარმოსადგენი დეკლარაციის შესახებ ინფორმაცია.  დამატებით გაცნობებთ, რომ გადასახადის გადამხდელის საინფორმაციო ბარათში არასწორი მონაცემების დაფიქსირება იწვევს საგადასახადო კანონმდებლობით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. გისურვებთ ჯანმრთელობას.  მეტი ინფორმაციისთვის იხილეთ:  https://youtu.be/-aS-gl7tfKk

წასაშლელია მონიშვნა მოგესალმებით , გაცნობებთ, რომ (31) (ოქტომბრის) მდგომარეობით გადასახადის გადამხდელის საინფორმაციო ბარათში თქვენ მიერ მონიშნულია (დღგ)-ს დეკლარაცია, რომლის საფუძველზე ვალდებული ხართ არაუგვიანეს მიმდინარე წლის (16) (ნოემბრისა) წარმოადგინოთ (ოქტომბრის) (დღგ)-ს დეკლარაცია. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ თუ მიმდინარე წლის ნოემბრის თვის საანგარიშო პერიოდზე არ წარმოგეშვებათ (დღგ)-ს დეკლარაციის წარმოდგენის ვალდებულება, (ნოემბრის) თვის ბოლომდე, გადასახადის გადამხდელის საინფორმაციო ბარათში სწორად ასახოთ წარმოსადგენი დეკლარაციის შესახებ ინფორმაცია. დამატებით გაცნობებთ, რომ გადასახადის გადამხდელის საინფორმაციო ბარათში არასწორი მონაცემების დაფიქსირება იწვევს საგადასახადო კანონმდებლობით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. გისურვებთ ჯანმრთელობას. მეტი ინფორმაციისთვის იხილეთ: https://youtu.be/-aS-gl7tfKk

Scene 5 (2m 5s)

II და III შეტყობინება

RS: მოგესალმებით ! შეგახსენებთ რომ მიმდინარე წლის, თებერვლის თვის დღგ,გადახდის წყაროსთან დაკავებული გადასახადი-ს დეკლარაციის წარდგენის ბოლო თარიღია 15 მარტი 2021 წელი. გთხოვთ გაითვალისწინოთ მოახლოებული სავადო თარიღი და წარადგინოთ დელარაცია.

Scene 6 (2m 19s)

მადლობა ყურადღებისთვის