Чому ми вибрали самее цю тему?, копия

Published on
Scene 1 (0s)

НІЛ - ОДНА З

НАЙБІЛЬШИХ ЗА ПРОТЯЖНІСТЮ

РІЧКОВИХ СИСТЕМ В

СВІТ

2021

Scene 2 (9s)

Чому ми вибрали саме цю тему?

ПРИЧИН ДЕКІЛЬКА

По перше - його �стор�ю! Істор�я р�чкової системи дуже багата, оск�льки в�д ц�єї р�чки залежить Африка! По друге - доступн�сть �нформац�ї! Про Н�л в в�льному доступ� є дуже багато �нформац�ї!

Scene 3 (22s)

1 Yama 4620 • C*idH0• 5199*

Все що потрібно знати про Ніл!

Річка Ніл є найширшою,

найповнішою та найбільшою в Африці. Займає друге місце по

розмірам річкової долини у світі.

Бере початок на Східно-

Африканському узбережжі з озера Вікторія, єдина річка Пн. Африки,

що проходить через Сахару и

впадає у Середземне море,

утворюючи найродючішу дельту,

що за рік дає три врожаї,

розмірами майже, як Кримський п-

ів.

Scene 4 (46s)

Історія річкової системи!

Н�л - це найдовша р�чка в св�т� (6695 к�лометр�в), що бере початок у високог�рних озерах Уганди та Еф�оп�ї, зв�дки несуть свої води Б�лий � Блакитний Н�л. Поблизу Хартума в Судан� дв� р�чки зливаються в одну, яка тече дал� на п�вн�ч, через пороги в Нубийской пустел� � лише пот�м утворює Долину � Дельту в Єгипт�. Протяжн�сть Долини � Дельти до Середземного моря становить 1545 к�лометр�в. Напрямок теч�ї р�чки - на п�вн�ч - укуп� з переважаючим п�вденним в�тром роблять її природною транспортною маг�страллю.

Як джерело життя, Н�л мав визначальний вплив на давньоєгипетських жител�в � м�фолог�ю. М�фи про походження св�ту з первохолма, що п�днявся з вод хаосу, в�дображають життя мешканц�в с�л, що т�снилися на остр�вцях земл� до к�нця повен�, коли можна було починати с�вбу. І нарешт�, що ще б�льш важливо, необх�дн�сть великомасштабних �ригац�йних роб�т в Долин� та моб�л�зац�ї трудових ресурс�в для цих ц�лей, по- видимому, прискорила появу в країн� системи централ�зованої влади, тобто держави.

Scene 5 (1m 28s)

.puumu.nu.u.u.n.uu

І Долина, � Дельта д�лилися на номи (област�), на чол� яких стояли правител� - номархи. Кожен ном мав одного або дек�лькох м�сцевих бог�в-покровител�в. У м�ру того як пол�тичний вплив переходило в�д одних ном�в � династ�й до �нших, т� чи �нш� божества набували загальнонародне значення або сприймали атрибути другорядних бог�в: так йшов пост�йний процес рел�г�йних злитт�в � зм�н. Наприклад, Ра, верховний бог епохи Стародавнього царства, в к�нц� к�нц�в став прир�внюватися до Амону, головному фиванскому божеству пер�оду Нового царства.

Незважаючи на всю свою складн�сть,

давньоєгипетська система в�рувань була по сут� своїй практичн�й, спрямованої на досягнення конкретного

результату. Вс� культи були спрямован� на те, щоб зберегти благодать сонячного св�тла � р�чкових вод, п�дтримати справедливий св�топорядок, вт�лений в образ� богин� Маат, � досягти воскрес�ння п�сля смерт�.

Зазвичай урожай був рясним - у в�дпов�дь на

молитви, звернен� до р�чкового богу Хап�, в червн� прибувала зелена, багата мулом вода. Але якщо Н�л НЕ розливався к�лька рок�в посп�ль, наступали «роки

г�єн, коли люди голодували».

Scene 6 (2m 18s)

Що може трапитися з Нілом?Можливі сценарії Нілу в майбутньому

Часткове висихання

Можливо у раз� обмеження доступу до одного з виток�в, наприклад через д�ю вулкана чи землетрусу, який заблокує чи обмежить доступ до одного з виток�в. Сценар�й матиме великий негативний вплив для економ�ки � соц�ального життя країн, як� розташован� вниз по руслу р�чки – Єгипет � Судан � де Н�л є практично єдиним джерелом пр�сної води.

Зм�на русла

Малоймов�рний сценар�й при сильних тектон�чних землетрусах, що призведе до зм�ни русла р�чки. Сильн� повен� також можуть зм�ни русло р�чки, але не можуть повн�стю зм�нити його.

Scene 7 (2m 45s)

Малоймовірні і фантастичні сценарії

Повне висихання

Малоймов�рний сценар�й, тому що Н�л має дек�лька сильних приток (Б�лий Н�л, Блакитний Н�л), як� наповнюються з р�зних джерел (озера В�ктор�я � Тана). В свою чергу, озера заповнюються через систему р�к, зокрема дощовою водою. Для повного висихання необх�дна повна зм�на кл�мату з� зменшенням опад�в у екватор�альн�й частин� Африки. Сценар�й апокал�птичний, так як призведе до знищення живого на територ�ї континенту.

Зм�на потоку

Через глобальне потепл�ння п�двищується р�вень води св�тового океану, зокрема � Середземного моря, яке впадає Н�л. Теоретично, п�дйом води у мор� може привести до зворотного потоку води �з моря в океан. Фантастичний � довгостроковий сценар�й, що призведе до затоплення частини континенту та осолонення р�ки, внасл�док цього знищить життя на прибережних територ�ях.

Scene 8 (3m 20s)

Проект підготували:

ТІТАРЕНКО ДМИТРО

П�дготував �нформац�ю про �стор�ю р�чки

ФЕДЯЙ ДАНИЛО

П�дготував �нформац�ю про майбутнє р�чки

КРУТЬ МАРІЯ

П�дготувала основну �нформац�ю про р�чку

Scene 9 (3m 32s)

ДЯКУЮ ЗА

УВАГУ!

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ:

https://armyinform.com.ua/2020/0

6/vijny-za-vodu-novi-vijny-yaki-

mozhut-vynyknuty-v-sviti/

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%

9D%D0%B8%D0%BB