Димитровден, 26-ти октомври, по стара традиция се празнува и като Ден на строителя. На този ден празнуват българските строители, архитекти, проектанти, инженери и всички, които са ангажирани в сферата на строителството. На този ден Професионална гимназия

Published on
Scene 1 (0s)

Димитровден, 26-ти октомври, по стара традиция се празнува и като Ден на строителя. На този ден празнуват българските строители, архитекти, проектанти, инженери и всички, които са ангажирани в сферата на строителството. На този ден Професионална гимназия по строителство архитектура и геодезия Шумен чества своя патронен празник. На 20.10.1943г. тържествено е открито Държавно средно техническо училище - първо по рода си в историята на град Шумен, подготвящо бъдещи строители и земемери - техници. Днес ПГСАГ – Шумен продължава и обогатява традициите и опита на основоположниците, стремейки се към утвърждаването си като модерна и желана образователна институция. На възпитаниците си тя предлага усвояване на професии, с които успешно да се реализират на трудовия пазар. Професията на строителя е уважавана, защото е вечна. Строителят е този, който „пише“ историята и я оставя на идните поколения..

Scene 2 (18s)

Професията на строителя е най-човечната и една от най-древните професии. За да оцелее, човек е трябвало първо да си осигури храна и дoм. Строителят дарява хората с дом, дава им сигурност, защото домът на всеки човек е неговата крепост. Строителят трябва да има усет към красивото, хармоничното, нестандартното. Трябва да е съобразителен, да имат добра пространствена ориентация и математически умения. Строителят е високоинтелигентен, ерудиран човек. Строителят е творец - създател, чието творение е живо години след него. Сегашните възпитаници на Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия - Шумен са частите на бъдещето. Сигурно е, че те използват своята воля, ум и творчески способности, а да оставят следа в книгата на Времето. Ще обединят сръчността на ръцете си с получените знания и умения, за да могат след време с гордост да кажат: „и ние сме дали нещо на света!“..

Scene 3 (36s)

ПГСАГ – ШУМЕН подготвя бъдещи професионалисти в следните специалности:.

Scene 4 (57s)

ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН. Дизайнът е творческа дейност, художествено проектиране. Дизайнерът е творческа личност с заложби и подготовка в областта на изобразителното изкуство, усет към формата, цветовете и приложната графика, но и със задълбочена подготовка в икономическите, социологическите и техническите дисциплини. Благодарение на дизайнерските знания и умения пространството на жилищния, обществения и специализирания интериор се превръща в оптимална среда на живот..

Scene 5 (1m 13s)

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ. С проектирането и изпълнението на електроинсталации в сградите се занимават специалистите по електротехника. Обучението по тази професия спомага за придобиване на знания и практически умения за извършване на дейности по проектиране, изработване, поддръжка и ремонт на осветителни, силови, защитни и други видове електро инсталации..

Scene 6 (1m 31s)

ПГСАГ ПРАЗНУВА. . . . . УЧАСТВА В СЪСТЕЗАНИЯ. . .

Scene 7 (1m 51s)

ОЧАКВАМЕ ВИ!. 111 nr c A r 111 Y MEH nPO@ECHOHMIHA rMMHA3hR no CTPOMTEnCTBO, APXMTEKTYPA H rEOAE3'4R UJYMEH.