PowerPoint Presentation

Published on
Scene 1 (0s)

1

6Aika-strategia tuotti vaikuttavaa kaupunki- kehittämistä

HELSINKI ESPOO VANTAA TAMPERE TURKU OULU

Scene 2 (22s)

6Aika • Tampere ja Turku alustoina • 2021 3

6Aika-kaupunkien avautuminen innovaatioalustoiksi vahvisti koko Suomen kilpailukykyä

6Aika-strategiassa Suomen kuusi suurinta kaupunkia kehittivät ratkaisuja kaikille tuttuihin ongelmiin yhdessä ja yhteiseen käyttöön – eivätkä enää yksin

ja toisistaan tietämättä.

Kuva: Laura Vanzo

Scene 3 (38s)

6Aika • Tampere ja Turku alustoina • 2021 4

Käykö tässä niin, että kaupungit kilpailevat keskenään? Tätä mietittiin, kun 6Aika-strategian käytännön toimintaa laitettiin käyntiin Suomen kuuden suurimman kaupungin kesken.

Kaupunkien tiiviimpi yhteistyö on kuitenkin yksi 6Ajan keskeisistä saavutuksista – tulos, joka jää elämään 6Aika-strategian ja sen hankkeiden päätyttyä. Kuutoskaupunkien kyky yhteistyöhön on herättänyt huomiota myös kansainvälisesti.

Kukin kuutosista haluaa tietysti olla Suomen kaupungeista suosituin ja vetovoimaisin, mutta se ei estä etsimästä yhdessä ratkaisuja ongelmiin, jotka ovat kaikille suurille kaupunkiseuduille yhteisiä. Myös innovaatiot ja hyvät tekemisen käytännöt on jaettu kuutosten kesken sumeilematta. Pitkäjänteisessä yhteistyössä käytännöt hioutuivat toimiviksi ja laadukasta suunnittelua tuottaviksi.

Maailmanluokan referenssi

6Aika-strategia pohjautuu yhdennettyyn alueelliseen strategiaan, joka on osa hallituksen hyväksymään Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelmaa.

Suomen kuuden suurimman kaupungin yhteinen strategia oli kansallisesti merkittävä: kaupunkiseutujen käyttö uusien innovaatioiden kehitysalustana vahvisti Suomen kilpailukykyä, sillä kehitysalusta oli väestöpohjaltaan riittävän suuri maailmanluokan referenssiksi.

Kaupunkien ainutlaatuinen yhteistyö 6Aika-strategiassa valittiin vuonna 2018 Suomen kärkihankkeeksi EU:n koheesiopolitiikan 30. juhlavuoteen, mikä toi kansainvälistä näkyvyyttä.

Vaikuttavia tuloksia

6Aika-toiminta kokonaisuudessaan on näyttänyt toteen, että suurten kaupunkien yhteinen toiminta on hyvä tapa suunnata EU-rahaa järkevästi. 6Ajassa kertynyttä kokemusta

kannattaa hyödyntää myös tulevan rakennerahastokauden ekosysteemisopimuksissa ja EU:n elpymisvälineen rahoituksen suuntaamisessa kansantalouden kannalta mahdollisimman tehokkaasti.

Hyvä yhteistyö ja toimivat verkostot kaupunkien kesken mahdollistavat, että tuleviin kumppanuushankkeisiin on nyt helpompi lähteä. Me tunnemme toisemme ja ymmärrämme yhteisen tekemisen arvon.

Scene 4 (1m 46s)

6Aika • Tampere ja Turku alustoina • 2021 5

”Suomen kokoisessa maassa resurssit on osattava käyttää fiksusti. Tulevaisuudessa kaupunkien välinen yhteistyö voisi vielä syventyä ja skaalautua vahvemmin ulospäin. Meillä on hyvä luottamus ja pohja, jolle rakentaa jatkossa entistäkin vaikuttavampaa yhteistyötä. Olisi resurssien hukkaamista miettiä näitä asioita yksin.”

6Aika-ohjausryhmän jäsen

“Meillä on nyt todella hyvä yhteistyö ja

toimivat verkostot kaupunkien kesken. Tuleviin kumppanuushankkeisiin on helpompi lähteä, kun tunnemme toisemme ja ymmärrämme yhteisen tekemisen arvon globaalissa markkinassa.”

elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtaja, Tampereen edustaja 6Aika-johtoryhmässä

“Elinvoiman kehittäminen on ollut keskeinen tavoite läpi koko 6Aika-ohjelman. Kaupunkien

pito- ja vetovoima ovat viime vuosina nousseet käsitteinä käyttöön, ja 6Aika-tyyppinen yhteistyö on sopiva väline niiden vaalimiseen. Elinvoiman kannalta on todella tärkeää, että pystymme kovenevassa kansainvälisessä kilpailussa edelleen houkuttelemaan ihmisiä täkäläisiin oppilaitoksiin opiskelemaan ja yrityksiin tekemään töitä.”

Ekosysteemiohjelman ohjelmajohtaja Business Tampereessa, 6Aika-ohjausryhmän jäsen