Älykaupungit tehdään yhdessä

Published on
Scene 1 (0s)

Älykaupungit tehdään yhdessä

6Aika-strategian tilannekatsaus V-S MYR 1.3.2021

Anna-Mari Sopenlehto-Jokinen 6Aika-koordinaattori, Turun kaupunki

6aika.fi #6Aika #SixCities

Scene 2 (12s)

Kuva, joka sisältää kohteen ulko, juna, seuraa, rakennus Kuvaus luotu automaattisesti

Turun uusimmat tulokset ja missä mennään nyt ?

Scene 3 (23s)

​6AIKA:Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt

Hankkeen tuloksista Sivistystoimialan yhteistä kehittämistä laaja-alaisesti - toimintamallin rakentaminen yli rajojen kaupunkien yhteistyönä. Roolit, sopimukset ja toimintatapa selvillä ja käytössä. Yhteiskehittämismallin juurruttaminen toimialalla jatkuu 6aika-hankkeiden ja Steam-verkoston kautta Viestintäyrityksille eri kehitystarpeista aikaikkunoista jatkuu Mukana n. 300 yritystä, kokeiluja n. 200 kanssa Omistajuus toimialajohtajalla Opas sivistystoimen yhteiskehittämiseen Turun kokeilut Turku amk kokeilut Hankesivut

Hankkeen tuloksista Sivistystoimialan yhteistä kehittämistä laaja-alaisesti - toimintamallin rakentaminen yli rajojen kaupunkien yhteistyönä. Roolit, sopimukset ja toimintatapa selvillä ja käytössä. Yhteiskehittämismallin juurruttaminen toimialalla jatkuu 6aika-hankkeiden ja Steam-verkoston kautta Viestintäyrityksille eri kehitystarpeista aikaikkunoista jatkuu Mukana n. 300 yritystä, kokeiluja n. 200 kanssa Omistajuus toimialajohtajalla Opas sivistystoimen yhteiskehittämiseen Turun kokeilut Turku amk kokeilut Hankesivut

Toiminnallisen ja liikunnallisen oppimistilan kehittäminen

Scene 4 (45s)

6Aika: CircVol Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maa-massojen hyödyntäminen kaupungeissa​

Hankkeen tuloksista Turussa kaksi onnistunutta ruoppausmassan stabilointipilottia, hyödynnettu Naantalin asuntomessualueella Topinpuiston savimaiden stabilointitestaus, LSJH testaa jatkossa muuallakin Turku Science Park vie tutkimusosaamista kaupungin infrasuunnitteluun Turussa. Mittavaa verkostoyhteistyötä muiden 6Aika-hankkeiden kanssa Kansallinen verkosto jatkaa toimintaa TSCP:n vetämänä. Hankkeessa oli mukana n. 70 yritystä, jotka kehittivät uusia tuotteita Kansallinen suurvolyymisten sivuvirtojen ja maamassojen verkosto Hankesivut

Hankkeen tuloksista Turussa kaksi onnistunutta ruoppausmassan stabilointipilottia, hyödynnettu Naantalin asuntomessualueella Topinpuiston savimaiden stabilointitestaus, LSJH testaa jatkossa muuallakin Turku Science Park vie tutkimusosaamista kaupungin infrasuunnitteluun Turussa. Mittavaa verkostoyhteistyötä muiden 6Aika-hankkeiden kanssa Kansallinen verkosto jatkaa toimintaa TSCP:n vetämänä. Hankkeessa oli mukana n. 70 yritystä, jotka kehittivät uusia tuotteita Kansallinen suurvolyymisten sivuvirtojen ja maamassojen verkosto Hankesivut

Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maa-massojen hyödyntäminen kaupungeissa CIRC VOL VERKOSTOT ,ZTURKU gCTK SCIENCE PARI•« TURKU AMK LINIVERSITY OF ED SCI ENC ES OULU SY K E r) Tampereen yoq)isto OAM< Helsinki FORUM VIRIUM HELSINKI 6Aika TURKU HELSINKI TAMPERE OULU TOIMINTAMALLIT OSAAMISEN VAHVISTAMINEN PILOTTIKOHTEET 12 laajaa kiertotalouden asiantuntija-artikkelia DIGITAALISUUS 1 Hackathon Kansallinen verkosto 3C Klusteri Kiertotaloutta edistävät uudet toimintamallit 6Aika kaupungeissa: Turku - KAMU Helsinki — yritys yhteistyö Tampere — Korkeakouluyhteistyö Oulu Välimaan yhteiskehittäminen 60 tilaisuutta Hankkeen piirissä noin 70 yritystä Paljon julkisia toimijoita Kiertotalous ja digitaalisuus mahdollisuuksien ja haasteiden tunnistaminen 6 yrityksille suunnattu pilot kokeilua D. 112020

Scene 5 (1m 20s)

6AIKA Energiaviisaat kaupungit (EKAT) -hanke​

Hankkeen tuloksista Rakennusdatan avaaminen ja varastointi Turussa ja yhteistyö Turku City Data Oy:n kanssa. Hiilijalanjäljen ja elinkaarilaskennan kehittäminen yritysten ja muiden kaupunkien kanssa. Energiatehokkuuskumppanuusmallien kehittäminen yritysten kanssa, pilotointi kuudessa Turun palvelurakennuksessa. Rakennusten energia- ja olosuhdetietojen hyödyntäminen ja visualisointi. Tontinluovutusehtojen energialiite Toimintamallit elävät jatkossa Tilahallinnan palveluissa Pilotteja ja kokeiluja yli 70, tuotti markkinoille runsaasti uusia tuotteita ja palveluita Rakennusdatan avaaminen ja varastointi Turussa Turun Kupittaan liikunta-alueen energiasimulointi ja elinkaarilaskelmat Julkisten rakennusten energia- ja olosuhdedatan visualisoinnin opas Hankesivut

Hankkeen tuloksista Rakennusdatan avaaminen ja varastointi Turussa ja yhteistyö Turku City Data Oy:n kanssa. Hiilijalanjäljen ja elinkaarilaskennan kehittäminen yritysten ja muiden kaupunkien kanssa. Energiatehokkuuskumppanuusmallien kehittäminen yritysten kanssa, pilotointi kuudessa Turun palvelurakennuksessa. Rakennusten energia- ja olosuhdetietojen hyödyntäminen ja visualisointi. Tontinluovutusehtojen energialiite Toimintamallit elävät jatkossa Tilahallinnan palveluissa Pilotteja ja kokeiluja yli 70, tuotti markkinoille runsaasti uusia tuotteita ja palveluita Rakennusdatan avaaminen ja varastointi Turussa Turun Kupittaan liikunta-alueen energiasimulointi ja elinkaarilaskelmat Julkisten rakennusten energia- ja olosuhdedatan visualisoinnin opas Hankesivut

o ooo ooo

Scene 6 (1m 46s)

6Aika: Citylogistiikan uudet ratkaisut

Hankkeen tuloksista CityHub Puutorilla ja kevytjakelusasema Kupittaalla Vähäpäästöiset logistiikkaratkaisut: DHL:n rahtipyörät keskustaa-alueen tavarajakeluissa Turussa Puutorin hubi jatkaa vuoden 2021 ajan, muut kokeilut liittyivät sovelluksiin tai dataan, näkyvät ammattilaisille ja logistiikka-alan yrityksille Kumppanien liiketoiminta kehittynyt esim. Prisman kauppakassipalvelu Puutorilla lisäsi merkittävästi liikevoittoa ja kustannushyötyjä Vaikuttavuus: logistiikkaa kehittämällä päästöt vähenevät ja kaupunkialueiden viihtyisyys paranee Piloteissa ja kokeiluissa mukana n. 100 yritystä Lisäarvoa yritysmaailmaan: uusia liiketoimintamalleja, uudenlaisia sovelluksia - skaalautuminen käynnissä muihin kaupunkeihin Hankesivut Kustannus- hyötyanalyysin työkalu

Hankkeen tuloksista CityHub Puutorilla ja kevytjakelusasema Kupittaalla Vähäpäästöiset logistiikkaratkaisut: DHL:n rahtipyörät keskustaa-alueen tavarajakeluissa Turussa Puutorin hubi jatkaa vuoden 2021 ajan, muut kokeilut liittyivät sovelluksiin tai dataan, näkyvät ammattilaisille ja logistiikka-alan yrityksille Kumppanien liiketoiminta kehittynyt esim. Prisman kauppakassipalvelu Puutorilla lisäsi merkittävästi liikevoittoa ja kustannushyötyjä Vaikuttavuus: logistiikkaa kehittämällä päästöt vähenevät ja kaupunkialueiden viihtyisyys paranee Piloteissa ja kokeiluissa mukana n. 100 yritystä Lisäarvoa yritysmaailmaan: uusia liiketoimintamalleja, uudenlaisia sovelluksia - skaalautuminen käynnissä muihin kaupunkeihin Hankesivut Kustannus- hyötyanalyysin työkalu

+ ja dronet Tutustu tulevaisuuden logistiikkaratkaisuihin + Logistiikan kehittämisen vaikutukset Sovellukset Asiakasnäkökulma + CityHUB-Lähijakeluasema Vähäpäästöiset logistiikkaratkaisut O O

Scene 7 (2m 15s)

365/12 - Aina avoin ammatillinen oppilaitos ​

Hankkeen tuloksista Turun konkreettisia alustoja: oppimot (fyysisiä opiskelutiloja, joissa saa ohjausta) Visio (yrittäjien oppimisympäristö), Koululaiva Bore, hyvinvointiopiskelijoiden simulaatiotila Ruiskadulla ja eTAI-virtuaaliympäristö 365/12-hanke kehitti mallin ajasta ja paikasta vapaalle opiskelulle – koronapandemia on lisännyt tarvetta entisestään Työelämäkytkentöjen vahvistuminen Malli ja toimintatapa elää Sivistystoimessa ja skaalattavissa valtakunnallisesti ammatillista koulutusta järjestäville oppilaitoksille Polku ammattiin - 365/12-malli Avointen oppimateriaalien kirjasto Hankesivut

Hankkeen tuloksista Turun konkreettisia alustoja: oppimot (fyysisiä opiskelutiloja, joissa saa ohjausta) Visio (yrittäjien oppimisympäristö), Koululaiva Bore, hyvinvointiopiskelijoiden simulaatiotila Ruiskadulla ja eTAI-virtuaaliympäristö 365/12-hanke kehitti mallin ajasta ja paikasta vapaalle opiskelulle – koronapandemia on lisännyt tarvetta entisestään Työelämäkytkentöjen vahvistuminen Malli ja toimintatapa elää Sivistystoimessa ja skaalattavissa valtakunnallisesti ammatillista koulutusta järjestäville oppilaitoksille Polku ammattiin - 365/12-malli Avointen oppimateriaalien kirjasto Hankesivut

ttt tttt ia v rtuaaliset Yhteisöllis ia 00 Q Ohjaus ia uusien oppiminen

Scene 8 (2m 40s)

DIGIKYVYKKYYS: Digikyvykkyyden päivitys verkostotalousyhteiskunnassa​

Hankkeen tuloksista Päätavoite valmentaa nopeasti ammattitaitoista työvoimaa alueilla toimivien yritysten tarpeisiin ja lisätä valmennettavien digiosaamista sekä sekä parantaa yritysten digitaitoja. Turun seudulla valmennus painotus meriteollisuuden ja terveysteknologian virtuaali-, 3D- ja robotiikkaosaamisessa. Turun AMK ja yliopisto järjestivät koulutuksia em. teemoista, jatkuvat edelleen Koronapandemia vaikutti vähentävästi lähivalmennukseen osallistujien määrään, mutta lisäsi koulutustarjontaa verkkototeutuksena Tullaan hyödyntämään yhteistyötä TE-toimistojen ja alihankkijayritysten kanssa. 3d-tulostus virtuaalitodellisuuden (VR) avulla Hankesivut

Hankkeen tuloksista Päätavoite valmentaa nopeasti ammattitaitoista työvoimaa alueilla toimivien yritysten tarpeisiin ja lisätä valmennettavien digiosaamista sekä sekä parantaa yritysten digitaitoja. Turun seudulla valmennus painotus meriteollisuuden ja terveysteknologian virtuaali-, 3D- ja robotiikkaosaamisessa. Turun AMK ja yliopisto järjestivät koulutuksia em. teemoista, jatkuvat edelleen Koronapandemia vaikutti vähentävästi lähivalmennukseen osallistujien määrään, mutta lisäsi koulutustarjontaa verkkototeutuksena Tullaan hyödyntämään yhteistyötä TE-toimistojen ja alihankkijayritysten kanssa. 3d-tulostus virtuaalitodellisuuden (VR) avulla Hankesivut

r Tampereen ammattikorkeakoulu OAM( OucuN AMMATTIKORKEAK0uLu DIGIKYKYÄ EDISTÄMÄSSÄ TURUN YLIOPISTO TURKU AMK TURKU UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 6Aika Allied ICT Finland OULUN VLIOPISTO

Scene 9 (3m 6s)

Turun käynnissä olevat hankkeet teemoittain 2021 http://www.turku.fi/6aika-turussa/hankkeet/pilotti-ja-kokeiluhankkeet

Turun käynnissä olevat hankkeet teemoittain 2021 http://www.turku.fi/6aika-turussa/hankkeet/pilotti-ja-kokeiluhankkeet

Kiertotalous ja cleantech Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet KIEPPI – Kestävien kaupunginosien kumppanuusmalli Carbon neutral tourism through smart solutions Circhubs ILPO – Ilmastopositiiviset yritysalueet PK-yritysten osaaminen Kasvun ekosysteemit: yritysten kasvun mahdollistaminen kuutoskaupunkien yhteistyössä Robotiikasta resilienssiä ja elinvoimaa (ROBOREEL) CarbonWise

Liikkuminen ja logistiikka Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa Osaamisen kehittäminen ja työllisyys Aikuisten osaamo - liittyy Kuntakokeiluun Digipoint Roboboost VR Fast Trak – osaamisen arvioinnin kautta työelämään

Scene 10 (3m 32s)

Lisää tietoa http://6aika.fi/ www.turku.fi/6aika www.citybusiness.fi www.openservices.fi Twitter #6aika Youtube https://www.youtube.com/channel/UCsLZoojXkJIsqgVt5Q2iw9Q/videos Anna-Mari Sopenlehto-Jokinen anna-mari.sopenlehto-jokinen@turku.fi

Lisää tietoa http://6aika.fi/ www.turku.fi/6aika www.citybusiness.fi www.openservices.fi Twitter #6aika Youtube https://www.youtube.com/channel/UCsLZoojXkJIsqgVt5Q2iw9Q/videos Anna-Mari Sopenlehto-Jokinen anna-mari.sopenlehto-jokinen@turku.fi

Tuoreimmat kuulumiset, tuotokset ja kaikki hankkeet