Real Estate

Published on
Scene 1 (0s)

Meb Ders Sunuları

©mebders.com 201 8 - 2019

Sınıf :

Ders :

Konu :

Kazanım

2

MATEMATİK

Örüntü Oluşturalım

M.2.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntülerini tanır, örüntünün kuralını bulur ve eksik bırakılan ögeyi belirleyerek örüntüyü tamamlar.

Scene 2 (19s)

Örüntü oluşturalım

Kalem fiyatlarında nasıl bir değişim vardır ?

3 TL

5 TL

8 TL

11 TL

14 TL

Scene 3 (32s)

Örüntü oluşturalım

Aşağıdaki sayı örüntüsünü inceleyelim. Kuralını bulup yazalım.

8

10

12

14

16

+2

+2

+2

+2

Örüntü, artarak devam eden sayılardan oluşuyor.

Örüntünün Kuralı : İkişer artan örüntüdür.

Yönlendirme : Klavyeden enter tuşuyla ilerleyiniz.

Scene 4 (51s)

Örüntü oluşturalım

Aşağıdaki sayı örüntüsünü inceleyelim. Kuralını bulup yazalım.

7

10

13

16

19

+3

+3

+3

+3

Örüntü, artarak devam eden sayılardan oluşuyor.

Örüntünün Kuralı : Üçer artan örüntüdür.

Yönlendirme : Klavyeden enter tuşuyla ilerleyiniz.

22

+3

Scene 5 (1m 9s)

Örüntü oluşturalım

Aşağıdaki sayı örüntüsünü inceleyelim. Kuralını bulup yazalım.

36

32

28

24

20

-4

-4

-4

-4

Örüntü, azalarak devam eden sayılardan oluşuyor.

Örüntünün Kuralı : Dörder azalan örüntüdür.

Yönlendirme : Klavyeden enter tuşuyla ilerleyiniz.

16

-4

Scene 6 (1m 28s)

Örüntü oluşturalım

Aşağıdaki sayı örüntüsünü inceleyelim. Kuralını bulup yazalım.

35

39

43

47

51

+4

+4

+4

+4

Örüntünün Kuralı : Dörder artan örüntüdür.

Yönlendirme : Klavyeden enter tuşuyla ilerleyiniz.

55

+4

59

63

67

+4

+4

+4

Scene 7 (1m 51s)

Örüntü oluşturalım

Aşağıdaki sayı örüntüsünü inceleyelim. Boş bırakılan yeri dolduralım. Kuralını bulup yazalım.

79

76

73

70

-3

-3

-3

-3

Örüntünün Kuralı : Üçer azalan örüntüdür.

Yönlendirme : Klavyeden enter tuşuyla ilerleyiniz.

64

-3

61

55

-3

-3

-3

Örüntü, üçer azalarak devam eden sayılardan oluştuğu için boş bırakılan yerler sırasıyla 67 ve 58’dir.

67

58

Scene 8 (2m 17s)

Örüntü oluşturalım

Aşağıdaki sayı örüntüsünü inceleyelim. Boş bırakılan yeri dolduralım. Kuralını bulup yazalım.

99

97

95

91

-2

-2

-2

-2

Örüntünün Kuralı : İkişer azalan örüntüdür.

Yönlendirme : Klavyeden enter tuşuyla ilerleyiniz.

89

-2

85

83

-2

-2

-2

Örüntü, ikişer azalarak devam eden sayılardan oluştuğu için boş bırakılan yerler sırasıyla 93 ve 87’dir.

93

87

Scene 9 (2m 44s)

Örüntü oluşturalım

Aşağıdaki sayı örüntüsünü inceleyelim. Boş bırakılan yeri dolduralım. Kuralını bulup yazalım.

18

22

26

34

+4

+4

+4

+4

Örüntünün Kuralı : Dörder artan örüntüdür.

Yönlendirme : Klavyeden enter tuşuyla ilerleyiniz.

38

+4

46

50

+4

+4

+4

Örüntü, dörder artarak devam eden sayılardan oluştuğu için boş bırakılan yerler sırasıyla 30 ve 42’dir.

30

42

Scene 10 (3m 10s)

Örüntü oluşturalım

Aşağıdaki sayı örüntüsünü inceleyelim. Kuralı bozan sayıyı bulup değiştirelim.

37

41

45

48

53

+4

+4

+3

+5

Yönlendirme : Klavyeden enter tuşuyla ilerleyiniz.

57

+4

Örüntü dörderli artan sayılar olduğu için 48 sayısında örüntü kuralı bozulmuştur.

49

+4

+4

Scene 11 (3m 33s)

Örüntü oluşturalım

Aşağıdaki sayı örüntüsünü inceleyelim. Kuralı bozan sayıyı bulup değiştirelim.

29

26

23

20

18

-3

-3

-3

-2

Yönlendirme : Klavyeden enter tuşuyla ilerleyiniz.

14

-4

Örüntü üçerli azalan sayılar olduğu için 18 sayısında örüntü kuralı bozulmuştur.

17

-3

-3

Scene 12 (3m 56s)

Marketing Plan for The seller

Ders kitabınızdaki etkinliği yapınız.

Etkinlik zamanı

Scene 13 (4m 5s)

©mebders.com

Hazırlayan Muhammet BOZKURT info@mebders.com