PowerPoint Presentation

Published on
Scene 1 (0s)

M ai batohi aur mai pardeshi kewal raat bhar kewal raat bhar tikne ka mai jaldi jau kyo karu deri ki swarg par jagah tayaar hai meri M ai batohi aur mai pardeshi kewal raat bhar kewal raat bhar tikne ka

Scene 2 (55s)

U ss desh ka jis orr mai badhta mera prabhu mera prabhu hai prakash waha na shok hai na aahe bharna na paap na rona na kabhi marna mai bhatohi aur mai pardeshi mera prabhu mera prabhu hai prakash

Scene 3 (1m 35s)

W ah pardesh hai saada ujaala usko dekhna usko dekhna chaahata hu is lok mai rahta hai nith andhera jis meh daudh dhup nith hota hai mera mai batohi aur mai pardeshi usko dekhna usko dekhna chaahata hu

Scene 4 (2m 14s)

U ss pardesh me dekh mere pyaare tumbhi aao tumbhi aao kahte hai ab jane deo yah shok a sthaan hai sanjh hota jata sansaar sunsaan hai mai batohi aur mai pardeshi tumbhi aao tumbhi aao kahte hai

Scene 5 (2m 56s)

M ai batohi aur mai pardeshi na batohi na batohi rahunga uss par jab basun waha vishraam hai waha aanand aur pura araam hai mai batohi aur mai pardeshi na batohi na batohi rahunga