SULALATUS SALATIN

Published on
Scene 1 (0s)

SULALATUS SALATIN

Sejarah Melayu A. Samad Ahmad

Scene 2 (7s)

BAB 4

Singapura dilanggar Todak T uan jana khatib ( orang pasai )- mahir ilmu khayal lillah . - Jalan di Pekan singapura T uan J ana K hatib nampak permaisuri Paduka S eri M aharaja, menilik pohon pinang menjadi dua . - Paduka S eri M aharaja marah lalu membunuh T uan J ana K hatib di ujung negeri . Darah T uan Jana K hatib ditutup dengan tudung bikang oleh seorang perempuan . - Tudung itu menjadi batu dan perempuan itu pun kaya kerana berkat dia menutup darah tuan jana khatib menyebabkan jualan bikangnya laris . - Serangan todak berlaku menyebabkan banyak orang di pantai terkorban - Paduka S eri Maharaja berkotakan betis tetapi gagal seorang budak batang kayu pisang sebagai kota dan serangan itu berjaya Orang besar-besar mencadangkan Paduka S eri M aharaja membunuh budak itu Budak itupun dibunuh . Paduka S eri M aharaja mangkat Raja I skandar S yah yang berkahwin dengan anak T un P erpatih T ulus anak bernama Raja A hmad(Raja B esar M uda ). Raja A hmad dikahwinkan T uan P uteri K amaru’l A jaib anak raja sulaiman syah di kota mahligai .

Scene 3 (56s)

- Rajuna tapa bendahari Raja iskandar syah = anak perempuan yang dikasihi oleh Raja I skandar S yah - gundik-gundik cemburu dan membuat fitnah bahawa dia berbuat jahat - . Raja I skandar Syah marah lalu hukum anak R ajuna Tapa dengan hukuman sula dan dimalukan . -Sang Rajuna tapa = membelot dengan menghantar utusan ke M ajapahit - D emang M angku N egara iaitu panglima M ajapahit ketuai askar M ajapahit . - S ingapura dikepung tanpa persediaan . - Maka mereka pun berperang selama 1 bulan . - Raja I skandar S yah menitahkan Sang R ajuna T apa untuk mencari beras untuk diberikan kepada askar S ingapura tetapi semua beras tiada dijua l . Pada suatu malam R ajuna T apa membuka pintu kota untuk membiarkan orang J awa masuk singapura dikalahkan .

Akibat Khianat , Singapura Dialahkan Majapahit .

Scene 4 (1m 34s)

Raja iskandar berlepas ke Darat -Raja Iskandar Syah berjaya larikan diri dibawa rakyat ke Seletar . Dengan takdir tuhan sang Rajuna Tapa apabila dia mengambil beras lalu jatuh ke parit kaki tiangnya ke atas dan bumbungnya ke bawah dan laki bini itu jadi batu . Raja Iskandar muar nampak sebuah kawasan cantik dan dibersihkan untuk dia buat negeri . Menjelang malam beribu biawak datang tetapi di siang hari tidak ada biawak itu dibunuh dan membusuk ( biawak busuk ). Simpang ujong tempat yang cantik tetapi pada waktu malam tempat itu menjadi buruk ( kota buruk ). - Sening ujong tempat yang cantik menteri ditinggalkan di sana . Membuka negeri Melaka - R.Iskandar Bertam . Berehat di bawah pohon kayu . Anjingnya ditendang pelanduk . - Kayu Melaka ( Negeri Melaka) 32 tahun ( singapura ) - Baginda mangkat Raja M uda ganti .

Scene 5 (2m 10s)

.

Raja 1 yang ada 4 menteri di balai 40 bentara diketapakan , jadikan anak tuan-tuan biduanda suruhan . R.Muda = 3 anak lelaki ( R aden B agus , R aden T engah, Raden Anum ) dikahwinkan anak Tun Perpatih T ulus - Raden Bagus = bendahara ( T un Perpatih P ermuka B erjajar ) - R.Muda B esar mangkat R. T engah ganti = 1 anak lelaki ( raja K ecil B esar ) R.Kecil B esar - Melaka menjadi besar = banyak pedagang luar datang berdagang . - R.Kecil B esar = beristerikan anak T un P erpatih P ermuka Berjajar ( 2 anak lelaki R.kecil Lambang & R. Mahkota ) - Baginda bermimpi Allah ( kapal dari jeddah datang dan mereka sembahyang ikut akan katanya ) - Bangun bau narawastu .

Scene 6 (2m 47s)

Kedatangan Islam ke Melaka Dayang bendahara . Bendahara R.Kecil b esar , baginda memberitahu perkara yang dimimpikannya . Hari asar datang , kapal jeddah ( Makhdum S yed A bdul A ziz ) sembahyang di pantai Melaka. Makhdum itu dibawa raja naik ke istana . Orang besar , isi negeri termasuk ( lelaki dan perempuan termasuk yang muda dan tua diislamkan ) R.Kecil B esar ( sultan muhammad syah ) bergurukan pada makhdum tertib sembahyang . Raden A num ( perdana menteri S eri A mar Diraja ), T un P erpatih P ermuka Berjajar ( Tun Perpatih Tulus ) Bendahara ( S eri W ak D iraja ), R.Kecil M uda ( S eri N ara D iraja P. B endahari ). Seri N ara D iraja ( beristerikan anak bendahara = anak Tun R atna Sandari ) Larangan guna kuning diperkenalkan .

Scene 7 (3m 25s)

- warna kuning tidak boleh jadi sapu tangan , tepi tabir,ulasan bantal dan tilam , bungkusan , dan perhiasan rumah - kain , baju , dan destar boleh guna warna kuning . - Rumah tidak boleh bertiang gantung , bertiang dari atap & peranginan.Perahu tidak boleh ada penghadapan . - Tidak boleh memakai barang kemas emas / perak jika tidak dianugerahi dari raja. - Masuk istana mesti berkain pancung,berkeris dan bersebai.Jika keris di belakang akan dirampas . - Payung putih = Raja. Payung kuning = anak raja - Larangan ini jika dilanggar akan didenda pati sekati lima.

Scene 8 (3m 54s)

Susunan Tertib Adat Istiadat Diraja - Cara mengadap raja di balairung : 1) Bendahara,P.bendahari , T emenggung , M enteri , orang besar & sida-sida duduk di seri balai . 2) Anak raja dikelek - kelekkan di kiri kanan balai . 3) Sida-sida yang muda duduk di selang-selang bentara . 4) Hulubalang muda bediri di ketapakan balai memikul pedang . 5) Kepala bentara di kiri daripada anak cucu menteri yang patut jadi ( B endahara , P.Bendahari dan T emenggung ) 6) Kepala Bentara di kanan anak cucu Hulubalang patut jadi ( L aksamana dan S eri Bija Diraja ) ( S ang S etia = S eri B ija D iraja , Sang G una = Laksamana , Tun P ikrama = B endahara ) - Cara Menjunjung duli : 1) Didahulu kan bentara 4 5, diikuti sida-sida duduk di seri balai 2) Nakhoda C empa = duduk di seri balai 3) Anak tuan-tuan duduk di selasar balai .

Scene 9 (4m 37s)

- Perkakas = ketur , kendi , kipas di selang-selang duduk raja. - P uan dan pedang dikelek-kelekkan di kanan & kiri . Dipikul Laksamana/Seri B ija D iraja - Cara sambut utusan 1) Utusan dari pasai dan haru di sambut penuh adat ( gendang , serunai , nafiri , nagara , payung putih 2 berapit 2) Ceper & tetampan diberikan kepada orang yang bawa surat . 3) Menteri mengepalakan gajah , bentara di buntut gajah , sida-sida bawa surat bersama P.biduana kecil . 4)Raja dikepilkan disambut hulubalang asal bentara kiri . 5) Bentara kanan sampaikan titah kepada utusan. - Adat menggelar 1) Perserian dijemput orang besar, Persangan dijemput orang kecil, Pertuanan dijemput orang sedang.

Scene 10 (5m 11s)

- Penggunaan payung 1) Payung kuning = anak raja dan orang besar . 2) Payung ungu,merah dan hijau = sida,bentara dan hulubalang 3) Payung biru dan hitam untuk orang bergelar . - Cara persalinan anugerah 1) Bendahara 5 ceper = baju,kain,destar,sebai,ikat pinggang 2) A nak raja&Menteri 4 ceper = tiada ikat pinggang . 3) Bentara sida hulubalang 3 ceper = sebai dan ikat pinggang tiada . - Cara raja berangkat di hari raya 1) P.bendahari pegang kepala usungan di kanan dan kiri laksamana . 2) Belakang menteri memegang rantai dekat kaki raja. 3) Bentara & hulubalang jalan di hadapan raja. 4) Alat kerajaan di hadapan raja.Tombak di kanan dan kiri. Bentara pegang pedang manakala di hadapan pembawa lembing . 5) Alatan bunyi-bunyian juga dibawa . 6) B endahara , kadi,pakeh , orang besar dan menteri tua-tua jalan di belakang raja . - Cara raja bergajah Temenggung di kepala gajah Laksamana / seri bija diraja di buntut Bentara memikul pedang .

Scene 11 (5m 58s)

- Ketika Raja bekerja 1) P.bendahari urus segalanya dibantu syahbandar . 2) Temenggung atur makanan di balai . 3)Had 4 sehidangan , bendahara makan bersama anak raja. - Cara raja berkunjung ke masjid (27 malam ) 1) Temenggung mengepalakan gajah . 2) Alat kebesaran kerajaan diarak ke masjid . 3) Raja berangkat seperti adat hari sembahyang terawih 4) Raja melayu berangkat dengan dengan bertengkolok berbaju sarung . 5) Pemakaian cara keling dilarang . - Hari raya kecil dan besar 1) P.bendahari mengarak usungan 2) Gendang dan nafiri dipalu . 3) Bendahara menyambut raja naik ke usungan . - Hadap nobat 1) Bentara R.Muda mempersila R.muda bernobat . -Sultan Muhammad Syah memerintah dengan adil sehingga Melaka jadi besar . - orang dagang arab mengelar Melaka ( Malakat )

Scene 12 (6m 33s)

Membuang Diri kerana Berkecil Hati Negeri di benua K eling ( P ahili ) Raja Nizamu’l Muluk Akhbar Syah . - [ anak 2 lelaki 1 perempuan = Mani Purindan , Raja A kbar M uluk K ud S yah dan Damia S eri Wandi .] ganti raja N izamu’l M uluk A khbar Syah - Berbahagi 3 harta pustaka seperti dalam hukum Allah. - Mani Purindan cadangkan cuki adik perempuan Damia ( R.Akbar muluk tidak mendengar cadangan ) dan mencadangkan jika adik perempuan mereka inginkannya di perlu membelinya . -Mani Purindan malu dan buang dirinya jadi hamba di Melaka. - Kapal Mani Purindan tenggelam kerana angin kencang di Tanjung Jambu Air. - Terselimpang di belakang ikan alu-alu dilarikan ke darat berpaut pada pohon gandasuli jalan di darat kelaparan dan letih mani purindan mengekori burung terkukur selama 2 hari 2 malam . - Samapai di P asai , Raja P asai mengahwinkan anaknya dengan M ani P urindan pulang ke K eling dan belayar ke Melaka dengan askarnya bersama 7 buah kapal ( K hoja A li Tandil M uhammad )

Scene 13 (7m 19s)

- Mani purindan didudukan setara dengan menteri Dijadikan menantu oleh S eri N ara D iraja dengan Ratna sandari -[ beranak 2 anak Tun ali dan Tun Ratna wati isteri Sultan M uhammad Syah =(1 anak raja K assim ) - Kahwin dengan anak raja rekan (1 anak raja I brahim= bakal raja melaka ) - R.Kassim disuka ramai = R.Ibrahim tidak disukai . -Raja P erempuan saudara Raja Rekan anak sultan S idi saudara sultan S ujak . - B endahara S eri W ak Raja mangkat Seri A mar Diraja ( cucu Raja M uda singapura ) - Mani Purindan mangkat = anaknya Tun Ali jadi menantu Bendahara Seri A mar Diraja . - Seri N ara D iraja = cucunya Tun Ali ganti P.Bendahari -67 tahun , sultan M uhammad Syah mangkat dikuburkan dengan adat kerajaan .

Scene 14 (7m 56s)

Istana di Bawah pengaruh Raja Rekan - Jenazah baginda diarakan raja I brahim ditabalkan jadi raja melaka . - R.Ibrahim (Sultan A bu Syahid ) masih budak hanya tahu bermain bantak . - Raja Rekan memangku Sultan A bu Syahid memerintah melaka . - R.Kassim dihalau menjadi pengail ikan di laut . - sebuah kapal berlabuh,segala nelayan menjual ikan kepada orang dalam kapal termasuk R.Kassim . - seorang M aulana Jalalu’d -Din memberi hormat pada R.Massim ( bakal menjadi raja M elaka). - Maulana itu mencadangkan R.Kassim mencari seseorang yang boleh membantunya dengan syarat R.kassim harus memberinya Puteri Rekan . Peristiwa Rampas Kuasa - R.Kassim meminta tolong S eri N ara D iraja dalam merampas kuasa R.Rekan . -Seri N ara D iraja membawa orangnya dan R.Kassim pun naik gajah ( J uru D emang ) - Seri N ara Diraja,R.Kassim dan M aulana Jalalu’d -Din bersama . - Bendahara naik gajah lalu sedar bahawa itu R.kassim.Bendahara itu menyokong R.K assim .

Scene 15 (8m 43s)

- Gemparlah dengan R.Kassim yang melanggar masuk . - R.Rekan ditikam orang menikam S ultan A bu S yahid lalu mereka mati . - Sultan Abu Syahid di kuburkan dengan adat kerajaan . - R.kassim menjadi raja Melaka ( gelaran Sultan M uzaffar S yah ) - Maulana Jalalu’d -Din menuntut janjinya diberinya seorang dayang yang cantik kononnya Puteri Rekan . - Sultan M uzaffar S yah = kitab undang-undang . [ beristerikan anak bendahara S eri A mar Diraja = anak R aja A bdullah ] - Tun Perpatih Sedang jadi bendahara ( seri wak raja ) - Suatu hari Sultan Muzaffar Syah di hadap orang yang banyak.Bendahara ingin mengadapnya tetapi pintu itu ditiup angin menyebabkan Bendahara berasa malu kerana diingatkan Sultan marah padanya . - Bendahara membunuh dirinya dengan makan racun ditanam penuh adat . - S eri N ara D iraja jadi B endahara . - Tun Kudu-Su ltan M uzaffar S yah , Tun P erak = jadi penghulu di kelang dan Tun P erpatih Putih Anak bendahara S eri Wak Raja

Scene 16 (9m 28s)

Pembangunan Insan .

Keagamaan : Berdakwah -Sultan Muhammad Syah berdakwah dengan menitahkan segala Orang Besar-Besar dan rakyat lelaki dan perempuan muda atau tua besar atau kecil masuk islam . Ilmu : Khayal lillah -Tuan Jana Khatib guna ilmu khayal lillah untuk membelah pohon pinang . Kemanusiaan : Bijaksana - Seorang budak bijak dengan mencadangkan batang pisang sebagai pelindung daripada serangan todak .

Scene 17 (9m 48s)

Pembangunan Insan .

Jati Diri : Hormat-menghormati & Gigih - Maulana Jalalu’d -Din menunjukkan hormat kepada Raja Kassim kerana dia tahu bahawa Kassim akan menjadi raja Melaka . - Raja Iskandar Syah gigih mencari tempat baharu untuk membuat negeri setelah kesemua tempat yang ingin dibuat negeri tidak bersesuaian dan baginda menjumpai sebuah kawasan yang sesuai lalu dinamainya Melaka .

Scene 18 (10m 7s)

person skiing

Pembangunan Masyarakat

Pendidikan : Ilmu sembahyang penting untuk melahirkan masyarakat yang berakhlak mulia . Cth : Sultan Muhammad Syah bergurukan Makhdum untuk belajar tertib sembahyang . Sosial ( Mobiliti Sosial 1.Turun ): Raja Kassim anak Raja Melaka menjadi pengail dan menjual ikan kerana dihalau raja rekan .

Scene 19 (10m 24s)

person skiing

Pembangunan Masyarakat

Sosial ( Mobiliti Sosial 2.Naik ): Raja Kassim menjadi raja melaka selepas merampas kuasa raja rekan dan bergelar Sultan Muzaffar Syah . Cinta akan alam sekitar : Raja Iskandar menamakan negeri baharunya dengan nama Melaka yang diambil sempena nama kayu Melaka. Susun Lapis : Seri Wak Raja sebagai bendahara ( penasihat raja),S. Amar Diraja jadi Perdana Menteri ( penjaga hal ehwal kerajaan ),S. nara diraja jadi penghulu bendahari ( pemungut ufti )

Scene 20 (10m 48s)

person skiing

Pembangunan Masyarakat

Budaya ( perlantikan / pertabalan raja ): Selepas kemangkatan Paduka seri maharaja anaknya R.iskandar syah yang menggantinya sehinggalah R.kecil besar yang menggantikan raja-raja yang mangkat . ( adat pengebumian ): Selepas 47 tahun menjadi raja, sultan muhammad syah mangkat dan usungan jenazah raja berulaskan kekuningan,perasapan 16 raja, derma emas perak di ceper dgn beras kunyit dan derma kain kudi-kudi .

Scene 21 (11m 9s)

person skiing

Pembangunan Masyarakat

Budaya ( Adat menjunjung duli ): - Dimulai dengan bentara empat lima orang dan diikuti oleh sida-sida di seri balai . - Anak tuan-tuan duduk di selasar balai dan perkakas raja di letakkan di selang-selang raja. - Pedang dipikul laksamana / seri bija diraja .

Scene 22 (11m 26s)

person skiing

Pembangunan Masyarakat

Budaya ( adat sambut utusan ): - Utusan dari pasai dan haru disambut dengan penuh adat manakala utusan dari negeri lain disambut kurang adatnya . ( adat anugerah persalinan ): - Bendahara diberi 5 ceper iaitu baju,kain,destar,sebai & ikat pinggang,raja / menteri diberi 4 ceper,bentara sida-sida hulubalang diberi 3 ceper sahaja .

Scene 23 (11m 45s)

Pembanguna Negara

Politik ( peraturan dan undang-undang ): Sultan muhammad syah menetapkan peraturan dan larangan penggunaan warna kuning , rumah yang bertiang gantung , perahu tidak boleh berpengadapan,tidak boleh pakai emas kecuali dianugerahkan raja,keris harus di hadapan penggunaan payung putih untuk raja dan kuning anak raja.Jika didapati bersalah didenda sebanyak 5 sekati . Ekonomi ( usahawan ): Perempuan yang menutup darah tuan jana khatib menggunakan tudung bikang menjadi kaya dengan jualan bikangnya yang laris .

Scene 24 (12m 9s)

Pembanguna Negara

Ekonomi ( perikanan ): Raja Kassim selepas dihalau dia menjadi pengail dan menjual ikan di pelabuhan . Kepimpinan ( berani ): Raja Kassim berani merampas semula kuasa daripada raja rekan dengan bantuan seri nara diraja .