2-İLKOKUL-ÖĞRETMEN- İnternet Bagımlılıgı - edited

Published on
Scene 1 (0s)

gene

BİLİNÇLİ İNTERNET KULLANIMI

ÇOCUKLARIMIZ İÇİN

ÖĞRETMEN - İLKOKUL

Scene 2 (8s)

2

İNTERNET BAĞIMLILIĞINI ÖNLEME

İlkokul çağı çocukların benimsedikleri kişileri en fazla rol model aldıkları dönemlerdir. Bu dönemde genelde öğretmenler rol model alınır.

İnsanlar en çok ilkokul öğretmenlerini hatırlarlar ve en çok ilkokul öğretmenleri, insanların hayatlarında iz bırakır...

Bu nedenle internet ve teknoloji kullanımı konusunda onlara rol model olmalısınız.

Toplumsal kurallar yine bu dönemde öğrenilir. Selam vermek, söz kesmemek, karşındakini dinlemek gibi...

Scene 3 (31s)

3

İNTERNET BAĞIMLILIĞINI ÖNLEME

ÇOCUK ARIMIZ İÇİN BİLİNÇLİ İNTERNET KUL ÇOCUKL BİLİNÇLİ İNTERNET KULLANIMI

Toplumsal kuralların internette de geçerli olduğu bu yaş dönemindeki çocuklara öğretilmelidir.

Örneğin; başkasıyla konuşurken interneti veya telefonu kullanmanın nezaket kurallarına uymadığı öğrencilere anlatılabilir.

Tüm bu alışkanlıkları kazandırmak için öğrencinin velileri de bilgilendirilmelidir.

Scene 4 (49s)

4

İNTERNET BAĞIMLILIĞINI ÖNLEME

Bunu ailelere

Çocuklar yemek yerken teknolojiyle ilgilenilmemelidir.

Aile içinde teknolojisiz zamanlar yaratmak önemlidir.

Bunu ailelere anlatmalısınız!

Scene 5 (1m 1s)

5

İNTERNET BAĞIMLILIĞINI ÖNLEME ÇOCUKLARIMIZ İÇİN BİLİNÇLİ İNTERNET KULLANIMI

Ailelere çocukların bu yaşta denetimsiz internet kullanmalarının sakıncalarını anlatın. Çocuklarıyla beraber interneti kullanmalarını onlara önerin. Aile koruma paketlerinin yararlarından söz edin.

Sizin sözünüz aileden daha çok dinlenebilir, daha kıymetli olabilir. O nedenle çocukları ve aileleri bu konuda uyarmak ve yol göstermek gereklidir.

UNUTMAYIN!

Kurallara uymayı sağlamak için yapılacak sözleşmelere bu yaştaki çocuklar daha çok uyarlar. Bu nedenle internet kullanımı konusunda sözleşme yapmak bu yaş grubu için önemlidir.

Scene 6 (1m 28s)

6

İNTERNET BAĞIMLILIĞINI ÖNLEME

Sanal ortamlarda olabilecek tehlikeler ve ilerde yaşanabilecek siber zorbalık durumlarının önüne geçilmesi için internetin güvenli, bilinçli ve doğru kullanımı hakkında öğrencilerinizi bilgilendirin.

Hareket etmeyi sevmeleri, onları internete esir etmeyecek etkenlerden biridir. Onlara hareket etmeyi öğretin. Hareketli oyun ve etkinlikleri hayatlarının bir parçası hâline getirmelerine fırsat verin.

ÇOCUKLARIMIZ İÇİN BİLİNÇLİ İNTERNET KULLANIMI

Çocuklara hareket etmenin beden sağlığı için önemli olduğunu öğretin.

Scene 7 (1m 49s)

7

İNTERNET BAĞIMLILIĞINI ÖNLEME

İnternet bağımlısı çocukların, sosyal ilişkileri zayıftır. İnternet ile ilgilenmek, sosyal ilişki kurmaktan kolaydır.

O nedenle sosyal ilişkilerini artırın ve diğer çocuklara katılmalarını sağlayın.

Hayatta her şeyin bir sınırı olduğu gibi internet kullanımının da bir sınırı olması gerektiğini çocuğa öğretin.

Teknolojiyi iyi kullanan ve teknoloji bağımlısı olmayan bir nesil yetiştirmek sizin elinizde...

UNUTMAYIN

Scene 8 (2m 8s)

Detaylı bilgi ve iletişim için:

adresini ziyaret edebilirsiniz. https://orgm.meb.gov.tr

BİLİNÇLİ İNTERNET KULLANIMI

ÇOCUKLARIMIZ İÇİN